СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Немає коментарів 78 Перегляди

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

всічні–жовтні 2016 року

НАСЕЛЕННЯ

          Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 жовтня 2016р. становила 1037,7 тис.осіб. З початку року кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 7242 особи.
          Порівняно із січнем–вереснем 2015р. обсяг природного скорочення зменшився на 85 осіб.
Упродовж січня–вересня народилися 6438 малюків. Кількість померлих склала 14273 особи.

РИНОК ПРАЦІ

          Кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2016р. становила 10,5 тис. осіб. Допомогу з безробіття отримували 78% осіб, які мали статус безробітного.
          Із загальної кількості безробітних більше половини (57,9%) становили жінки.
         Рівень зареєстрованого безробіттяв цілому в області порівняно з вереснем 2016р. зменшивсяй на кінець жовтня 2016р. становив 1,7% населення працездатного віку. Цей показник був вищим серед населення сільської місцевості (1,8%) порівняно з жителями міських поселень (1,6%).
          Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, упродовж жовтня 2016р. зменшилася на 8,2% й на кінець місяця становила 1,2 тис.
         За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець жовтня 2016р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (21,9%від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,4%).
          Навантаження зареєстрованих безробітнихне змінилося й на кінець жовтня2016р. становило 9 осіб на одне вільне робоче місце (вакантну посаду).
          За сприяння державної служби зайнятості в січні–жовтні 2016р. було працевлаштовано12 тис. осіб,або кожен третій громадянин, який мав статус безробітного в цьому періоді.
          Серед зареєстрованих безробітних, які отримали роботу в жовтні 2016р., 33,2% становили жінки, 20,4% – молодьувіцідо35 років.
          Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям упродовж жовтня 2016р., становила 9 тис. осіб. Середній розмір допомоги з безробіття складав 1776 грн, що на22,5% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати(1450 грн).

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

           У січні–вересні 2016р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–вереснем 2015р. зросла на 23% й становила 3887 грн.
           Серед більш оплачуваних були працівникидобувної промисловості й розроблення кар’єрів,виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, виробництва харчових продуктів, напоїві тютюнових виробів,сфери інформації та телекомунікацій, фінансової та страхової діяльності, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, зайняті увиготовленні виробів із деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності,де нарахування в 1,8–1,3 раза перевищили середній показник в області. Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників підприємств поштової та кур’єрської діяльності, виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин та устатковання був значно нижчим і не перевищував 56,8% середнього показника в області.
          Індекс реальної заробітної плати в січні–вересні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 107,9%.
          Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня–вересня 2016р. зросла на 3,4 млн.грн (на 17,8%) та на 1 жовтня 2016р. становила 22,4 млн.грн. Сума боргу складає 2,8% від фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2016р.
          Борги працівникам економічно активних підприємств становили 10 млн.грн. Їхні розміри зменшилися впродовж січня–вересня 2016р. на 1,2 млн.грн (на 11%).Найбільша заборгованість серед економічно активнихпідприємств спостерігалася в промисловості 5,7 млн.грн (56,3% від загальної суми), будівництві – 1,6 млн.грн (16%), транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності – 1 млн.грн (9,5%).
          Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилася впродовж січня–вересня 2016р. на 16,6% й на 1 жовтня 2016р. становила 1,7 тис. осіб (0,9% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Більшість із них була в промисловості (45,7%).
         Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 5863 грн, що на 40,1% більше від середньої заробітної плати, нарахованої за вересень 2016р.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

          Усічні–вересні 2016р.субсидіїдля відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послугпризначено 208,8 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях –141,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 67,6 тис. домогосподарств.
          Загальна сума призначених субсидій становила 120,1 млн.грн (у міських поселеннях – 82,6 млн.грн, у сільській місцевості – 37,5 млн.грн).
          Середній розмір допомоги, призначеної одному домогосподарству у вересні, становив 100,2грн.
          Крім того, 39,7 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутовогопалива(у міськихпоселеннях – 6,7 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 33 тис.домогосподарств). Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у вересні, становив 1768,9 грн на одне домогосподарство.
          У січні–вересні 2016р. населення області сплатило за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 750,8 млн.грн (121,7%нарахованих сум).

ПРАВОПОРУШЕННЯ

          За повідомленням прокуратури, у січні–жовтні 2016р. обліковано 15078 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 40,8%– тяжкі та особливо тяжкі.
          У загальній кількості злочинів66,7% становили злочини проти власності, 12,7% – проти життя та здоров’я особи, 4% – проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3% – у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,7% – проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 2% – у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,7% – злочини проти правосуддя, 1,5% – у сфері господарської діяльності, по 1,2% – злочини проти довкілля та злочини проти громадської безпеки, 1,1% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
          Протягом січня–жовтня 2016р. облікованоочевидних умиснихубивств та замахів на вбивство – 32, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 53,зґвалтувань і замахів на зґвалтування – 9.
          Кількість випадків крадіжок становила 8431, шахрайства –803, грабежів – 285,розбоїв – 46, хабарництва – 36.
          Кількість потерпілих від злочинів у січні–жовтні 2016р. становила 9816 осіб, із числа яких 3962 – жінки, 852 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 96 – неповнолітні у віці 14–17 років та 68 – діти у віці до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (дві третини) – від крадіжок та грабежів, серед яких 40,5% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждали 320 осіб.
          Усього внаслідок злочинних діянь загинула 161 особа, у т.ч. 46% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 26,7% було умисно вбито; 9,3% загинуло в результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.
         Виявлено 1925 осіб, які вчинили злочини, із них 240 жінок (12,5%), 54 неповнолітні у віці 14–17 років (2,8%). У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 27,6% раніше вже ставали на злочинний шлях (з них 72,7% мали незняту або непогашену судимість), 19,6% знаходилися в стані алкогольного сп’яніння, 8,7% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 57,9%, безробітних – 13,9%.

ЦІНИ І ТАРИФИ

          Індекс споживчих цін (індекс інфляції)у січні–жовтні 2016р. в області становив109,9%, в Україні –109,4%.
На загальний показник інфляції в області суттєво вплинуло підвищення квартирної плати на 70,9%, подорожчання гарячої води на 64%, електроенергії– на 60%, опалення – на 57,9%, каналізації – на 50,8%, водопостачання – на 48,9%, природного газу – на 45,8%.
          Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в цілому зросли на 0,6%. Найбільше (на 11,2–16,3%) подорожчалиолія соняшникова, кисломолочна продукція та масло, на 3–8,1% – макаронні вироби, хліб, продукти переробки зернових, м’ясо та м’ясопродукти, молоко та сири. Водночас овочістали дешевшими на 41,6%, сало – на 18,4%, яйця – на 9,5%, цукор – на 8,8%, фрукти – на 5,5%.
Охорона здоров’я подорожчала на 12%, транспорт – на 8%, побутова техніка – на 7,5%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

          За підсумками січня–жовтня 2016р. порівняно з відповідним періодом минулого року випуск промислової продукції зріс на 7,7%.
          У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 80,6%,а в переробній промисловості – 115,6%.
          На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції порівняно із січнем–жовтнем 2015р. зріс на 23%. При цьому зросло виробництвосвіжого чи охолодженого м’яса великої рогатої худоби (на 39,9%),рідкого обробленого молока (на 26,3%),соняшникової нерафінованої оліїта її фракцій (крім хімічно модифікованих) (на 23,2%),круп (на 15,2%), свіжого чи охолодженого м’яса свиней (на 12,5%),ковбасних виробів (на 2,4%).Водночасспостерігалося зменшення випуску йогуртів та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків (на 8,2%), борошна(на 11,9%), хліба та хлібобулочних виробів, нетривалого зберігання (на 16,1%), вершкового масла (на 21,3%),жирних сирів (на 27,2%).
          У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно із січнем–жовтнем 2015р. випуск промислової продукції зріс на 18%.Більше виробленововняних тканин,постільних речей,взуття.
          На підприємствах із виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності випуск промислової продукції склав 85,8%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 117,6%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 96,8%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 129,8%, у машинобудуванні – 124%.
          Серед окремих видів продукції більше вироблено деревини, уздовж розпиляної чи розколотої, блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва, вогнегасників,пожежних машин; менше –шпалер, цегли невогнетривкої керамічної будівельної, елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного,верстатів для оброблення деревини.
          У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–жовтні 2016р. порівняно із січнем–жовтнем 2015р. промислове виробництво зросло на 10,8%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

          Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва в січні–жовтні 2016р. в усіх категоріях господарств, за розрахунками, становив 97,7% до січня–жовтня2015р. У сільськогосподарських підприємствах він був 101,7%, а в господарствах населення – 91%.

          Зміни обсягів сільськогосподарського виробництва
(у % до відповідногоперіоду попереднього року,
наростаючим підсумком)

          Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва за січень–жовтень2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 97%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 101,4%, господарствах населення – 87,7%.
          Станом на 1 листопада п.р. господарствами всіх категорій зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) скошені та обмолочені на площі 439,7 тис.га, що становить 67,3% площ, посіяних під урожай поточного року. Із зібраної площі одержано 2174,9 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 17,1% менше минулорічного обсягу, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами намолочено 2001,1 тис.т (на 16,4% менше), господарствами населення – 173,8 тис.т (на 24,3% менше).
          Середня врожайність зернових культур становила 49,5 ц з 1 га (рік тому – 48,3 ц), у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 51,7 ц (50,5 ц), у господарствах населення – 33,2 ц (33,1 ц).
          Усіма категоріями господарств зібрано 1184,5 тис.т картоплі (83% до відповідної дати минулого року), з яких 1083,3 тис.т – господарствами населення. Урожайність картоплі становила 150 ц з 1 га (рік тому – 189 ц).
          Станом на 1 листопада поточного року всіма категоріями господарств зібрано 181,9тис.т овочів відкритого ґрунту (98,2% до відповідної дати минулого року) та 14,5 тис.т плодів та ягід (67,6%), урожайність яких була 171 ц та 50,1 ц з 1 га відповідно.
          Озимих на зерно й зелений корм, включаючи ріпак, під урожай 2017р. посіяно на площі 226,8 тис.га (на 6,7% більше минулорічного показника), з них 194 тис.га – зернові культури.
          Індекс виробництва продукції тваринництва за січень–жовтень 2016р. до січня–жовтня 2015р. становив 99,9%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 103,3%, господарствах населення – 97,4%.
          Господарствами всіх категорій у січні–жовтні 2016р. реалізовані на забій 49,5 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 4,4% більше, ніж у січні–жовтні 2015р., вироблені 470,1 тис.т молока (на 0,8% менше) та 265,8 млн.шт яєць (на 1,7% більше).
          Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 50,3%, молока – 58,6%, яєць – 80,3%.
          За розрахунками, на 1 листопада 2016р. загальнакількість великої рогатої худоби налічувала214 тис. голів (на 2,1% менше 1 листопада 2015р.), ут.ч. корів – 114,4 тис. (на 4,1% менше); свиней – 193,2 тис. (на 0,6% менше), овець і кіз – 44,2 тис. (на 2,2% менше), птиці всіх видів –4041,2 тис. голів (на 0,7% менше).
          У господарствах населення утримувалося44,3% великої рогатої худоби (у т.ч. корів – 58,7%), 44,6% свиней, 93% овець і кіз та 93,6% птиці від загальної кількості в області.
          На 1 листопада 2016р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку зернових культур, були в наявності1219,1 тис.т зерна (на 25,6% менше проти 1 листопада 2015р.), у т.ч. 316,3 тис.т пшениці, 738,8 тис.т кукурудзи,63 тис.т ячменю, 42,5 тис.т жита. Насіння соняшнику зберігалося277,5тис.т (на 20,4% більше, ніж рік тому).

БУДІВНИЦТВО

          Усічні–жовтні 2016р.підприємства області виконали будівельні роботина суму 434,4млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–жовтні 2016р. становив 97,9% проти січня–жовтня 2015р. Будівництво будівель збільшилося на 4,7%, у т.ч. нежитлових будівель – в 1,7 раза. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 22,5%,житлових будівель – на 27%.
          Нове будівництво, реконструкція, розширення та технічне переоснащення склали 79,6% від загального обсягу виконаних будівельних робіт,капітальний і поточний ремонти – 11,8% та 8,6% відповідно.
          Усічні–вересні 2016р. за рахунок будівництва нових житлових будинків та розширення існуючого житлового фонду в області прийнято в експлуатацію204 житлові будівлі загальною площею 64 тис.м2.
          У міських поселеннях побудовано 49,9 тис. м2, що на 27,6% менше рівня січня–вересня 2015р., у сільській місцевості – 14,1 м2 (менше на 32,6%).
          Частка прийнятого житла в м.Чернігові склала 58,1%, Чернігівському районі – 10,9%, Козелецькому – 5,5%.
          В області введено 738 квартир, середній розмір яких складає 81,5 м2. У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 631квартиру, середній розмір яких становить75,6 м2,у сільській місцевості –107 (115,9 м2).
          З початку року прийнято в експлуатацію дошкільні навчальні заклади на 119 місць, поліклініки на 186 відвідувань за зміну.
          Також вобласті прийнято в експлуатацію потужності з оброблення молока рідкого і вершків на 125,5 т, бари на 102 посадочних місця,магазини та павільйони торговою площею 2633 м2 та331 м2, відповідно, їдальні,кафе, закусочні на 323 посадочних місця, станцію технічного обслуговування автомобілів на 1 тис. обслуговуючих місць, місцевітрубопроводи для транспортування газу протяжністю 18,6 км, місцеві водопровідні мережі – 15,84 км, місцеві теплові мережі на 3,86 Гкал/год.
          Для потреб сільського господарства збудовано приміщення для утримання великої рогатої худоби на 500скотомісць, зерноочисно-сушильні пункти – на 80 тис.т.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

          У січні–вересні 2016р. експорт товарів становив 285,5 млн.дол. США, імпорт – 360,1 млн.дол. США. Порівняно із січнем–вереснем 2015р. експорт зменшився на 29,8%, імпорт збільшився на 23,4%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 74,6 млн.дол. США (у січні–вересні 2015р. позитивне – 114,9 млн.дол.).
          Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами 127 країн світу (з них 28 країн ЄС).
          Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 83,5 млн.дол. США, або 29,2% від загального обсягу експорту товарів (у січні–вересні 2015р. – 123 млн.дол. США, або 30,2%), та зменшився проти січня–вересня 2015р. на 39,5 млн.дол., або на 32,1%.
          Серед країн-членів ЄС найвагоміші експортні поставки здійснювалисядо Румунії, Польщі, Італії, Нідерландів,Франції та Іспанії. Серед інших країн найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Туреччини, Білорусі, Грузії, Єгипту, Молдови, Азербайджану, Китаю та Казахстану.
          Порівняно із січнем–вереснем 2015р. збільшився експорт товарів до Грузії (на 43,2%), Китаю (на 15,1%), Азербайджану (на 5,3%), Польщі (на 5%), Білорусі (на 2,3%), Румунії (на 1,7%); зменшився – до Нідерландів (у 2,9 раза), Єгипту (у 2,6 раза), Італії (на 25,3%), Туреччини (на 21%), Молдови (на 14,8%), Російської Федерації (на 7,2%), Казахстану (на 5%).
          У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–вереснем 2015р. збільшилася частка готових харчових продуктів, паперу та картону, деревини та виробів із неї, взуття, текстильних матеріалів та текстильних виробів, насіння і плодів олійних рослин, молока та молочних продуктів. Натомість зменшилася частка зернових культур.
          Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 140,6 млн.дол. США, або 39% загального обсягу (у січні–вересні 2015р., відповідно, 114 млн.дол., або 39,1%), та збільшився проти січня–вересня 2015р. на 26,6 млн.дол., або на 23,4%.
           Найвагоміші імпортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися з Німеччини, Італії, Великої Британії, Польщі та Нідерландів.
           Серед інших країн світу найбільші імпортні надходження були з Білорусі, Російської Федерації, Бразілії, Китаю, Туреччини та Індії. Порівняно із січнем–вереснем 2015р. збільшилися поставки з Туреччини (в 1,7 раза), Польщі (в 1,5 раза), Бразілії (на 46,4%), Великої Британії (на 41%), Німеччини (на 24%), Італії (на 23,5%), Білорусі (на 22,6%), Нідерландів (на 21%), Китаю (на 5,6%), Російської Федерації (на 4,2%); зменшилися – з Індії (на 24,7%).
          У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка готових харчових продуктів, продукції хімічної та пов’язаних із нею галузей промисловості, котлів, машин.                 Зменшилася частка текстильних матеріалів та текстильних виробів, мінеральних продуктів, полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, паперу та картону, недорогоцінних металів та виробів із них.
          Обсяги експорту та імпорту послуг у січні–вересні 2016р.становили, відповідно, 14,9 млн.дол. США та 5,1млн.дол. США. Проти січня–вересня 2015р.експорт збільшився на 17,2%, імпорт зменшивсяна 43,9%.                             Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 9,8 млн.дол. США (у січні–вересні 2015р. також позитивне – 3,7 млн.дол.).
          Зовнішньоторговельні операції послугами підприємства та організації області здійснювали з партнерами 81 країни світу (з них 27 країн ЄС).
          Експорт послуг країнам Європейського Союзу становив 10,7 млн.дол. США та збільшився проти січня–вересня 2015р. на 34,4%.
           Найбільші обсяги експорту послуг серед країн-членів ЄС надавалися Румунії, Німеччині, Нідерландам, Італії, Латвії та Франції.
          Серед інших країн світу найбільше послуг надано Канаді, США, Російській Федерації та Сейшельским Островам.
          Імпорт послуг із країн Європейського Союзу становив 4,1 млн.дол. США та зменшився проти січня–вересня 2015р. на 44,3%.
          Найбільші обсяги імпорту серед країн-членів ЄС були одержані від Великої Британії, Румунії, Польщі, Німеччини, Нідерландів та Італії; серед інших країн світу – із Російської Федерації, Білорусі та Туреччини.
          Обсягпрямихіноземних інвестицій (акціонерногокапіталу), унесених в економіку Чернігівської області з початку інвестування,на1 жовтня 2016р. становив 93,4 млн.дол. США, та в розрахунку на одну особу населення склав 89,6 дол. США.
          Інвестиції надійшли з 39 країн світу.З країн ЄС з початку інвестування внесено 77,9 млн.дол.(83,4% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 15,5 млн.дол. (16,6%).
          До основних країн-інвесторів, на які припадає 81,9% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Німеччина,Польща,Кіпр, Туреччина, Вірґінські Острови (Брит.),Латвія, Італія, США, Беліз.
          На підприємствах промисловості області акумульовано 72,7% загального обсягу прямих інвестицій, сільського, лісового та рибного господарства –13,1%,у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування –5,5%, на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності– 2,7%, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 1,9%,в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів – 1,7%.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

          Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями)усічні–жовтні 2016р. становив 19333,1 млн.грн, що на 0,5% більше обсягу січня–жовтня 2015р.
          Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, у січні–жовтні 2016р. становив 7793,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 0,6% менше обсягу січня–жовтня 2015р.

ТРАНСПОРТ

          У січні–жовтні 2016р. вантажооборот підприємств автомобільного транспорту становив 590 млн.ткм, що на 61% більше від обсягу січня–жовтня 2015р.                                       Підприємствами автомобільного транспорту перевезено 1182,4тис.т вантажів, що на 43,5% більше, ніж у січні–жовтні 2015р.
          У січні–жовтні 2016р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 656,4 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 70,1млн. пасажирів, що становить, відповідно, 97,4% та 97,1% від обсягу січня–жовтня 2015р.
          Послугами автомобільноготранспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 39,2 млн. пасажирів, що на 3,2% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–жовтні 2015р.                         Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 3,8%.
          Міським електротранспортом перевезено 30,9 млн. пасажирів, що становить 97,3% рівня січня–жовтня 2015р.
          Послугами річкового транспорту з початку року скористалися 19,9 тис. пасажирів, що на 25,9% більше, ніж у січні–жовтні 2015р.Обсяг виконаного пасажирообороту зріс на 31,4% й становив0,3 млн.пас.км.

 

Головне управління статистики
у Чернігівській області

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

21 176 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>