СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Немає коментарів 19 Перегляди
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

в січніберезні 2017 року

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 березня 2017р. становила 1030,9 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2017р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 2463 особи.

Порівняно із січнем–лютим 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 178 осіб.

Упродовж січня–лютого 2017р. народилося 1204 малюки. Кількість померлих склала 3473 особи.

РИНОК ПРАЦІ

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2017р. становила 13,3 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 82,3%.

Більше половини (53,5%) загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіттяв цілому в області на кінець березня 2017р. становив 2,1% населення працездатного віку. Цей показник був вищим серед населення сільської місцевості (2,4%) порівняно з жителями міських поселень (2%).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогуу зв’язку з безробіттям упродовж березня 2017р., становила 12 тис. осіб. Середній розмір допомоги з безробіття складав 2015 грн, щодорівнює 63% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, упродовж березня 2017р. збільшилася на 10,5% на кінець місяця становила 1,7 тис.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець березня 2017р. спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та  контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (27,6%від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства, технічних службовців (по 3,3%).

Навантаження зареєстрованих безробітних зменшилося на кінець березня 2017р. становило 8 осіб на одне вільне робоче місце (вакантну посаду).

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–лютому 2017р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем­­–лютим 2016р. зросла на 40,4% становила 4807 грн.        

Серед більш оплачуваних були працівники, зайняті в добувній промисловості й розробленні кар’єрів, у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення, упостачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, у фінансовій та страховій діяльності, у виготовленні виробів із деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, де нарахування в 1,6–1,2 раза перевищили середній показник в області. Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників підприємств поштової та кур’єрської діяльності, виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин таустатковання був значно нижчим і не перевищував 64,9% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної платив січні–лютому 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 122%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж  січня­–лютого 2017р. зменшилася на 2,5 млн.грн (на 18%) та на 1 березня 2017р. становила 11,2 млн.грн. Сума боргу складає 1,2% від фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2017р.

Борги працівникам економічно активних підприємств становили 6,7млн.грн. Їхні розміри зменшилися впродовж січня–лютого 2017р. на 863,9тис.грн (на 11,4%).Найбільша заборгованість серед економічно активнихпідприємств спостерігалася в промисловості – 4,5 млн.грн (66,6% загальної суми). 

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилася впродовж січня­–лютого 2017р. на 10,7%  на 1 березня 2017р. становила 1,2 тис. осіб (0,6% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Більшість із них була в промисловості (57,5%).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 5763 грн, що на 18,7% більше від середньої заробітної плати, нарахованої за лют ий 2017р.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

У січні–лютому 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 44,4 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 29,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 15,2 тис.домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій становила 74,4 млн.грн. (у міських поселеннях – 50,2 млн.грн, у сільській місцевості – 24,2млн.грн).

Середній розмір допомоги,призначеної одному домогосподарствув лютому, становив 1781,4 грн.

Крім того, 3,4 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (у міських поселеннях – 0,7 тис.домогосподарств, у сільській місцевості – 2,7 тис.домогосподарств). Середній розмір субсидіїцього виду, призначеної в лютому, становив 2128,8 грн. на одне домогосподарство.

У січні–лютому 2017р. населення області сплатило за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів,288,1 млн. грн. (88,8% нарахованих сум).

ПРАВОПОРУШЕННЯ

За повідомленням прокуратури, у січні–березні 2017р. обліковано 4767 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 33,1%– тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 62,3% становили злочини проти власності, 12% – проти життя та здоров’я особи, 6,9% – у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 3,3% – у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,9% – проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян та злочини проти журналістів,  2,4% – проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 1,8% – проти громадської безпеки, 1,6% – злочини у сфері господарської діяльності, 1,5% – проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,3% – проти правосуддя, 1,2% – проти громадського порядку та моральності, 1,1% – проти встановленого порядку несення військової служби, 1% – проти довкілля.

Протягом січня–березня 2017р. обліковано11 очевидних умисних убивств та замахів на вбивство, стільки ж умисних тяжких тілесних ушкоджень та одне зґвалтування. Кількість випадків крадіжок становила 2431, шахрайства – 325, грабежів – 53, хабарництва – 13, розбоїв – 12.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–березні 2017р. становила 2556 осіб, із числа яких 995 – жінки, 192 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 27 – неповнолітні у віці 14–17 років та 11 – діти у віці до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (65,8%) – від крадіжок та грабежів, серед них 38%– жінки.У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждали 49 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 28 осіб, із числа яких  5 осіб (17,9%) загинули внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 32,1% – було умисно вбито.

Виявлено 424 особи, які вчинили злочини, з них 57 жінок (13,4%) та двоє неповнолітніх у віці 14–17 років (0,5%).У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 25,2% раніше вже ставали на злочинний шлях (з них 73,8% мали незняту або непогашену судимість), 15,1% знаходилися в стані алкогольного сп’яніння, 3,8% вчинили злочин   у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 60,6%, безробітних – 12,5%.

ЦІНИ І ТАРИФИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–березні 2017р. в області становив104,1%, в Україні – 103,9%.

Продукти харчування та безалкогольні напої зросли в ціні на 4,7%. Найбільшеподорожчалиовочі – на 18,4%, фрукти – на 15,8%, хліб – на 11,6%.

Тютюнові вироби зросли в ціні на 8%, алкогольні напої – на 2,1%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 4,9%, що в основному спричинено підвищенням тарифів на електроенергію на 28,1%.

Транспорт у цілому подорожчав на 4,8% , зв’язок – на 3,9%, охорона здоров’я – на 2,9%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

За підсумками січня–березня 2017р. порівняно з відповідним періодом минулого року випуск промислової продукції становив 93,8%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 83,3%, а в переробній промисловості – 96,5%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції порівняно із січнем–березнем 2016 р. зменшився на 10,8%. Спостерігалося зменшення випуску борошна – на 2,6 %, свіжого чи охолодженого м’яса свиней – на 6,7%, ковбасних виробів – на 7,6%, рідкого обробленого молока – на 9,9%, вершкового масла – на 12,8%, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 16,4%, йогуртів та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків – на 26,1%. Водночасзросло виробництво свіжого чи охолодженого м’яса великої рогатої худоби (на 67,8%), оселедців солоних (на 45,5%), сирів сичужних та плавлених (на 33%), напоїв безалкогольних (на 8,2%).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно із січнем–березнем 2016 р. виробництво промислової продукції зросло на 17,8%. Більше вироблено взуття, вовняних тканин, білизни та речей постільних.

На підприємствах із виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності випуск промислової продукції склав 105,9 %, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 242,6 %, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 108,2 %, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 109,9 %, у машинобудуванні – 108,3 %.

Серед окремих видів продукції більше вироблено інструментів ручних, верстатів для оброблення металу, тракторів, пожежних машин; менше –деревини, уздовж розпиляної чи розколотої,шпалер, вогнегасників.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–березні 2017р. порівняно з відповідним періодом минулого року промислове виробництво склало 93,8%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва в січні–березні 2017 р. в усіх категоріях господарств, за розрахунками, становив 98,9 % до січня–березня 2016 р. У сільськогосподарських підприємствах він був 100,6 %, а в господарствах населення – 97 %.

За розрахунками, на 1 квітня 2017 р. загальна кількість великої рогатої худоби налічувала 209,1 тис. голів (на 7,1 % менше 1 квітня 2016р.), ут.ч. корів – 113,3 тис. (на 4,1 % менше); свиней – 172,3 тис. (на 11,8 % менше), овець і кіз – 41,6 тис. (на 4,1 % менше), птиці всіх видів – 3024,8 тис. голів (на 0,1 % менше).

У господарствах населення утримувалося 43,1 % великої рогатої худоби (у т.ч. 58,3%корів), 44,7 % свиней, 92,8 % овець і кіз та 92,1 %  птиці від загальної кількості в області.

Господарствами всіх категорій у січні–березні 2017 р. реалізовані на забій 15 тис. худоби та птиці (у живій масі), що на 10,3 % більше, ніж у січні–березні 2016 р., вироблені 105 тис. молока (на 0,5% більше) та 62 млн. шт. яєць (на 1,3% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 55,3 %,  молока – 47,6 %, яєць – 78,5 %.

На 1 квітня 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку зернових культур, були в наявності 1008,9 тис. т. зерна (в 1,7 раза більше проти1 квітня 2016 р.), у т.ч. 91,5 тис. т. пшениці, 36,5 тис. т. ячменю, 818,8 тис. т. кукурудзи, 19,1 тис. т. жита. Насіння соняшнику зберігалося 104,4 тис. т. (у 2,1 раза більше, ніж рік тому).

БУДІВНИЦТВО

Усічні–березні 2017 р. підприємства області виконали будівельні  роботина суму  95,9 млн.грн. Індекс будівельної продукціїв січні–березні 2017р. становив 104,2% проти січня–березня 2016р. Будівництво будівель збільшилося на 7,1%, у т.ч. нежитлових будівель – на 18,9 %. Проте будівництво житлових будівель зменшилося на 0,3%, інженерних споруд – на 5,8 %.

Нове будівництво, реконструкція, розширення та технічне переоснащення склали 78,4% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 10,1% та 11,5% відповідно.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні–лютому 2017 р. експорт товарів становив 75,8 млн. дол. США,  імпорт – 58,9 млн. дол. США. Порівняно із січнем–лютим 2016 р. експорт збільшився на 48,7 %, імпорт – на 1,6%. Позитивне  сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 16,9 млн. дол. США (у січні–лютому 2016 р. від’ємне – 7 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами 96 країн світу (з них 27 країн ЄС).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 31,4 млн.дол. США, або 41,4% від загального обсягу експорту товарів (у січні–лютому 2016 р. – 18,9 млн.дол. США, або 37%), та збільшився проти січня–лютого 2016р. в 1,7 раза.

Серед країн ЄС найвагоміші експортні поставки здійснювалисядо Італії, Іспанії, Портуґалії, Бельґії, Румунії, Польщі, Литви, Нідерландів.

Серед інших країн найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Єгипту, Туреччини, Білорусі, Південної Африки, Ірану, Ісламської Республіки, Кореї, Республіки та Індії.     

Порівняно із січнем–лютим 2016 р. суттєво зросли поставки товарів до Кореї, Республіки, Бельґії та Південної Африки. Збільшився експорт товарів до Індії (у 3,5 раза), Портуґалії (у 3,3 раза), Іспанії (у 3,1 раза), Литви (у 2,6 раза), Італії (у 2,4 раза), Єгипту (в 1,6 раза), Білорусі (в 1,5 раза), Російської Федерації (на 48,7 %), Туреччини (на 27,8%), зменшився – до Нідерландів (на 35,8 %), Польщі (на 12,4 %), Румунії (на 10,2 %).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–лютим 2016 р. збільшилася частка  зернових культур, насіння і плодів олійних рослин, олій рослинних. Натомість зменшилася частка готових харчових продуктів, деревини та виробів із неї, текстильних матеріалів та текстильних виробів, виробів із паперу та картону, взуття, молока та молочних продуктів.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив  23,7 млн.дол. США, або 40,3% загального обсягу (у січні–лютому 2016 р. – 24,6 млн. дол., або 42,5%), та зменшився  проти відповідного періоду 2016 р. на 3,7 %.

Найвагоміші імпортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися з Німеччини, Італії,Польщі, Румунії,  Нідерландів та Австрії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні надходження були з Білорусі, Російської Федерації, Китаю, Бразілії, США та Індії.

 Порівняно із січнем–лютим 2016 р. значно зросли поставки із Сполучених Штатів Америки. Збільшився імпорт товарів із Нідерландів (в 1,6 раза),  Російської Федерації (на 38,6%), Китаю (на 35,4%),  Румунії (на 22,9%), Польщі (на 19,9%), Білорусі (на 9,3%); зменшився – з Бразілії (у 2,1 раза), Італії (на 18,3%), Індії (на 14,2%), Німеччини (на 12,3%).

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка засобів наземного транспорту, крім залізничного, полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, мінеральних продуктів, текстильних матеріалів та текстильних виробів, недорогоцінних металів та виробів із них, паперу та картону. Зменшилася частка готових харчових продуктів, котлів, машин, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2017р. становив 3399,4 млн. грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі порівняно із січнем–березнем 2016 р. склав 106,2 %.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, з початку року становив 2214,6 млн. грн. Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту порівняно з відповідним періодом 2016 р. склав 105,9 %.

ТРАНСПОРТ

 У січні–березні 2017р. вантажооборот підприємств автомобільного транспорту становив 187,8 млн. т. км, або 148,6% відобсягусічня–березня 2016 р. Підприємствами автомобільного транспорту перевезено 348,3 тис.т. вантажів, що становить 103,9 % відобсягусічня–березня 2016р.

У січні–березні2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот обсязі 201,5 млн. пас. км, послугами пасажирського транспорту скористалися 24,2 млн. пасажирів, що становить, відповідно,104,9% та 117,3% відобсягу січня–березня 2016 р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися12,3 млн. пасажирів, що на 8,3% більше, ніж у січні–березні 2016 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 7,7 %.

Міським електротранспортом перевезено 11,9 млн. пасажирів, що на 28,2% більше, ніж у січні–березні 2016 р.

Головне управління статистики

у Чернігівській області

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

7 038 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>