Соціально-економічне становище Чернігівської області

Немає коментарів 28 Перегляди

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

в січні–квітні 2017 року

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 квітня 2017р. становила 1029,6 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2017р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 3848 осіб.
Порівняно із січнем–березнем 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 355 осіб.
Упродовж січня–березня 2017р. народилося 1849 малюків. Кількість померлих склала 5195 осіб.

РИНОК ПРАЦІ

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець квітня 2017р. становила 12,8 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 78,8%.
Більше половини (54,4%) загальної кількості безробітних становили жінки.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому в області на кінець квітня 2017р. становив 2,1% населення працездатного віку. Цей показник був вищим серед населення сільської місцевості (2,3%) порівняно з жителями міських поселень (1,9%).
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям упродовж квітня 2017р., становила 10,4 тис. осіб. Середній розмір допомоги з безробіття складав 1855 грн, що дорівнює 58% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, упродовж квітня 2017р. зменшилася на 25% і на кінець місяця становила 1,3 тис.
За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець квітня 2017р. спостерігався на працівників сфери торгівлі та послуг (20,1% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (2,7%).
Навантаження зареєстрованих безробітних збільшилося й на кінець квітня 2017р. становило 10 осіб на одне вільне робоче місце (вакантну посаду).

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У І кварталі 2017р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно з І кварталом 2016р. зросла на 39,5% й становила 4991 грн.
Серед більш оплачуваних були працівники, зайняті в добувній промисловості й розробленні кар’єрів, у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, у фінансовій та страховій діяльності, у виготовленні виробів із деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де нарахування в 1,5–1,2 раза перевищили середній показник в області. Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників підприємств поштової та кур’єрської діяльності, виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин та устатковання був значно нижчим і не перевищував 64,1% середнього показника в області.
Індекс реальної заробітної плати в січні–березні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 120,8%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня¬–березня 2017р. зменшилася на 2 млн.грн (на 14,8%) та на 1 квітня 2017р. становила 11,7 млн.грн. Сума боргу складає 1,1% від фонду оплати праці, нарахованого за березень 2017р.
Борги працівникам економічно активних підприємств становили 7,3 млн.грн. Їхні розміри зменшилися впродовж січня–березня 2017р. на 296,1 тис.грн (на 3,9%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 5 млн.грн (68,9% загальної суми).
Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилася впродовж січня¬–березня 2017р. на 2,6% й на 1 квітня 2017р. становила 1,3 тис. осіб (0,7% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Більшість із них була в промисловості (58%).
Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 5441 грн, що на 1,5% більше від середньої заробітної плати, нарахованої за березень 2017р.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

У січні–березні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 57,2 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 36,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 20,9 тис. домогосподарств.
Загальна сума призначених субсидій становила 90 млн.грн (у міських поселеннях – 61,4 млн.грн, у сільській місцевості – 28,6 млн.грн).
Середній розмір допомоги, призначеної одному домогосподарству в березні, становив 1210,5 грн.
Крім того, 7,2 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (у міських поселеннях – 1,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 5,8 тис. домогосподарств). Середній розмір субсидії цього виду, призначеної в березні, становив 2874,9 грн на одне домогосподарство.
У січні–березні 2017р. населення області сплатило за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 436,2 млн.грн (116,6% нарахованих сум).

ПРАВОПОРУШЕННЯ

За повідомленням прокуратури, у січні–квітні 2017р. обліковано 6384 кримінальні правопорушення. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 34% – тяжкі та особливо тяжкі.
У загальній кількості злочинів 63,6% становили злочини проти власності, 12,3% – проти життя та здоров’я особи, 5,5% – у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 3,1% – у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, по 2,8% – проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування й об’єднань громадян і злочини проти журналістів та проти безпеки руху й експлуатації транспорту, 1,7% – проти громадської безпеки, 1,5% – злочини у сфері господарської діяльності, 1,4% – проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, по 1,2% – проти довкілля та проти правосуддя, по 1,1% – проти громадського порядку й моральності та проти встановленого порядку несення військової служби.
Протягом січня–квітня 2017р. обліковано очевидних умисних убивств та замахів на вбивство – 14, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 17, зґвалтувань – 1. Кількість випадків крадіжок становила 3313, шахрайства – 437, грабежів – 83, хабарництва – 19, розбоїв – 14.
Кількість потерпілих від злочинів у січні–квітні 2017р. становила 3587 осіб, із числа яких 1460 – жінки, 272 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 32 – неповнолітні у віці 14–17 років та 16 – діти у віці до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (65,3%) – від крадіжок та грабежів, серед них 40,1% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждали 83 особи.
Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 43 особи, із числа яких 13 осіб (30,2%) загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 25,6% – умисно вбито.
Виявлено 646 осіб, які вчинили злочини, з них 93 жінки (14,4%) та 4 неповнолітні у віці 14–17 років (0,6%). У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 26,3% раніше вже ставали на злочинний шлях (з них 72,9% мали незняту або непогашену судимість), 16,7% знаходилися в стані алкогольного сп’яніння, 3,4% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 62,8%, безробітних – 10,7%.

ЦІНИ І ТАРИФИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–квітні 2017р. в області становив 105,1%, в Україні – 104,9%.
Продукти харчування та безалкогольні напої в цілому зросли в ціні на 6%. Найбільше подорожчали овочі – на 30%, фрукти – на 21,3%, хліб – на 14%. Ціни на молоко, масло, сири, кисломолочну продукцію, м’ясо та м’ясопродукти, цукор зросли на 5,1–9%. Водночас яйця подешевшали на 44,4%.
Тарифи на електроенергію підвищилися на 28,1%, каналізацію – на 5,1%, холодну воду – на 4,5%.
Тютюнові вироби зросли в ціні на 11,8%, алкогольні напої – на 2,3%.
Зв’язок став дорожчим на 6,9%, транспорт – на 5,7%, охорона здоров’я – на 3,4%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

За підсумками січня–квітня 2017р. порівняно з відповідним періодом минулого року випуск промислової продукції становив 94,1%.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 86,6%, а в переробній промисловості – 96,1%.
На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції порівняно із січнем–квітнем 2016р. зменшився на 10,8%. Спостерігалося зменшення випуску вершкового масла – на 1%, напоїв безалкогольних – на 1,7%, рідкого обробленого молока – на 2,8%, ковбасних виробів – на 7,7%, борошна – на 8,2%, свіжого чи охолодженого м’яса свиней – на 8,9%, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 18%, йогуртів та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків – на 25,6%. Водночас зросло виробництво свіжого чи охолодженого м’яса великої рогатої худоби (на 61,3%), оселедців солоних (на 46,7%), сирів сичужних та плавлених (на 25,9%).
У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно із січнем–квітнем 2016р. виробництво промислової продукції зросло на 10,3%. Більше вироблено взуття, вовняних тканин, білизни та речей постільних.
На підприємствах із виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності випуск промислової продукції склав 105,9%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 219,7%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 105,3%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 117,7%, у машинобудуванні – 109,1%.
Серед окремих видів продукції більше вироблено інструментів ручних, верстатів для оброблення металу, тракторів, пожежних машин; менше – деревини, уздовж розпиляної чи розколотої, шпалер, вогнегасників.
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–квітні 2017р. порівняно з відповідним періодом минулого року промислове виробництво склало 93,3%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва в січні–квітні 2017р. в усіх категоріях господарств, за розрахунками, становив 97,9% до січня–квітня 2016р. У сільськогосподарських підприємствах він був 98,7%, а в господарствах населення – 97,2%.
За розрахунками, на 1 травня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби налічувала 208,8 тис. голів (на 7,7% менше 1 травня 2016р.), у т.ч. корів – 113,1 тис. (на 4,6% менше); свиней – 163,8 тис. (на 11,7% менше), овець і кіз – 46,4 тис. (на 1,5% більше), птиці всіх видів – 3022,8 тис. голів (на 5% менше).
У господарствах населення утримувалося 42,7% великої рогатої худоби (у т.ч. 58,4% корів), 45% свиней, 94% овець і кіз та 91,8% птиці від загальної кількості в області.
Господарствами всіх категорій у січні–квітні 2017р. реалізовані на забій 21,1 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 2,4% більше, ніж у січні–квітні 2016р., вироблені 155,8 тис.т молока (на 0,5% менше) та 96,9 млн.шт яєць (на 4,2% менше).
Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 57,3%, молока – 51,7%, яєць – 82,8%.
На 1 травня 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку зернових культур, були в наявності 776,4 тис.т зерна (в 1,9 раза більше проти 1 травня 2016р.), у т.ч. 64,9 тис.т пшениці, 32,3 тис.т ячменю, 627,5 тис.т кукурудзи, 16,9 тис.т жита. Насіння соняшнику зберігалося 73,9 тис.т (у 2,7 раза більше, ніж рік тому).

БУДІВНИЦТВО

У січні–квітні 2017р. підприємства області виконали будівельні роботи на суму 139,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–квітні 2017р. становив 110,9% проти січня–квітня 2016р. Будівництво будівель збільшилося на 13,3%, у т.ч. нежитлових будівель – на 20,2%, житлових будівель – на 8%. Будівництво інженерних споруд зросло на 2%.
Нове будівництво, реконструкція, розширення та технічне переоснащення склали 78,3% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 9,8% та 11,9% відповідно.
У січні–березні 2017р. за рахунок будівництва нових житлових будинків та розширення існуючого житлового фонду в області прийнято в експлуатацію 79 житлових будівель загальною площею 29,6 тис.м2.
У міських поселеннях побудовано 24,7 тис. м2, що на 76,8% більше рівня січня–березня 2016р., у сільській місцевості – 4,9 тис. м2 (менше на 2,8%).
Частка прийнятого житла в м.Чернігові склала 52,1%, Чернігівському районі – 9,6%, Корюківському – 9,4%.
В області введено 352 квартири, середній розмір яких складає 76,5 м2. У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 323 квартири, середній розмір яких становить 71,5 м2, у сільській місцевості – 29 (132,3 м2).
У січні–березні 2017р. прийнято в експлуатацію дачні і садові будинки загальною площею 0,2 тис.м2, дошкільні навчальні заклади на 39 місць.
Також в області прийнято в експлуатацію готелі на 84 місця, магазини торговою площею 1408 м2, криті ринки, павільйони торговою площею 232 м2, станції технічного обслуговування легкових автомобілів на 94,3 тис. обслуговуючих місць, автомобільні заправні станції на 36,5 тис. обслуговуючих місця, їдальні, кафе, закусочні на 179 посадочних місць, будівлі підприємств з виробництва плодоовочевої продукції та хлібобулочних виробів на 5564 т та 146 т відповідно, склади загальнотоварні оптові площею 2,89 тис.м2, місцеві трубопроводи для транспортування газу протяжністю 5,6 км, місцеві водопровідні мережі – 4 км, теплові мережі – 4,88 Гкал/год, електросилові мережі – 8,67 км, нафтову свердловину.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

У січні–березні 2017р. підприємства та організації області за рахунок усіх джерел фінансування освоїли 1001,3 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 32,6% більше обсягу капітальних інвестицій у січні–березні 2016р.
Найвагомішу частку капітальних інвестицій (92,8% загального обсягу) спрямовано в матеріальні активи.
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 82,6% інвестицій. Кредити банків та інші позики становили 8%, кошти населення на будівництво житла – 5,8%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 3,3% капітальних інвестицій.
У структурі капітальних інвестицій за видами економічної діяльності в січні–березні 2017р. переважало сільське, лісове та рибне господарство – 54,6% загального обсягу, на промисловість припадало 26,8%, на будівництво – 10,6%.
Частка освоєних капітальних інвестицій підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів склала 2,6%, підприємствами транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 1,3%.
Капітальні інвестиції в житлове будівництво становили 90,2 млн.грн (9% від загального обсягу), що склало 91,1% рівня січня–березня 2016р.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні–березні 2017р. експорт товарів становив 133,1 млн.дол. США, імпорт – 100 млн.дол. США. Порівняно із січнем–березнем 2016р. експорт збільшився в 1,5 раза, імпорт – на 2,7%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 33,1 млн.дол. США (у січні–березні 2016р. від’ємне – 10,6 млн.дол.).
Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами 106 країн світу (з них 28 країн ЄС).
Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 49,8 млн.дол. США, або 37,4% від загального обсягу експорту товарів (у січні–березні 2016р. – 27,7 млн.дол. США, або 31,9%), та збільшився проти січня–березня 2016р. в 1,8 раза.
Серед країн ЄС найвагоміші експортні поставки здійснювалися до Італії, Іспанії, Румунії, Польщі, Портуґалії, Нідерландів, Бельгії та Литви.
Серед інших країн найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Єгипту, Туреччини, Білорусі, Ізраїлю, Кореї, Республіки, Ірану, Ісламської Республіки та Індії.
Порівняно із січнем–березнем 2016р. суттєво зросли поставки товарів до Кореї, Республіки, Бельґії, Ізраїлю. Збільшився експорт товарів до Іспанії (у 3,7 раза), Портуґалії (у 3,5 раза), Італії (у 3,1 раза), Литви (у 2,5 раза), Єгипту (у 2,3 раза), Індії (в 1,7 раза), Білорусі (в 1,5 раза), Туреччини (на 32,6%), Російської Федерації (на 29,8%); зменшився – до Нідерландів (на 4,3%), Польщі (на 3,4%), Румунії (на 1,2%).
У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–березнем 2016р. збільшилася частка зернових культур, насіння і плодів олійних рослин.
Натомість зменшилася частка готових харчових продуктів, деревини та виробів із неї, паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, взуття, молока та молочних продуктів.
Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 37,1 млн.дол. США, або 37,1% загального обсягу (у січні–березні 2016р. – 41,9 млн.дол., або 43,1%), та зменшився проти січня–березня 2016р. на 11,6%.
Найвагоміші імпортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися з Німеччини, Італії, Польщі, Нідерландів та Румунії.
Серед інших країн світу найбільші імпортні надходження були з Білорусі, Російської Федерації, Китаю, Бразілії, США та Індії.
Порівняно із січнем–березнем 2016р. збільшився імпорт товарів із США (у 3,7 раза), Румунії (в 1,5 раза), Китаю (на 22,2%), Польщі (на 21,8%), Російської Федерації (на 21,5%), Індії (на 18,6%), Білорусі (на 10,6%), Нідерландів (на 9,4%); зменшився – з Німеччини (на 24,3%), Бразілії (на 23,8%), Італії (на 13,2%).
У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка зернових культур, мінеральних продуктів, засобів наземного транспорту, крім залізничного, недорогоцінних металів та виробів із них, полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, текстильних матеріалів та текстильних виробів.
Зменшилася частка готових харчових продуктів, паперу та картону, продукції хімічної та пов’язаних із нею галузей промисловості, котлів, машин.
Обсяги експорту та імпорту послуг у січні–березні 2017р. становили, відповідно, 4,6 млн.дол. США та 1,7 млн.дол. США. Проти січня–березня 2016р. експорт збільшився на 21%, імпорт зменшився у 2,1 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 2,9 млн.дол. США (у січні–березні 2016р. також позитивне – 0,2 млн.дол.).
Зовнішньоторговельні операції послугами підприємства та організації області здійснювали з партнерами 58 країн світу (з них 24 країн ЄС).
Експорт послуг країнам Європейського Союзу становив 3,6 млн.дол. США та збільшився проти січня–березня 2016р. на 36%.
Найбільші обсяги експорту послуг серед країн ЄС надавалися Румунії, Нідерландам, Німеччині, Італії, Литві, Естонії, Польщі та Франції.
Серед інших країн світу найбільше послуг надано Канаді, США, Сейшельским Островам.
Імпорт послуг із країн Європейського Союзу становив 1 млн.дол. США та збільшився проти січня–березня 2016р. на 26,7%.
Найбільші обсяги послуг серед країн ЄС були одержані від Німеччини, Румунії, Польщі, Великої Британії та Нідерландів; серед інших країн світу – з Індії, Російської Федерації, Білорусі та Нової Зеландії.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–квітні 2017р. становив 4686,8 млн.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі порівняно із січнем–квітнем 2016р. склав 101,4%.
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, з початку року становив 3053,3 млн.грн. Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 101,1%.

ТРАНСПОРТ

У січні–квітні 2017р. вантажооборот підприємств автомобільного транспорту становив 258,3 млн.ткм, або 146,1% від обсягу січня–квітня 2016р.
Підприємствами автомобільного транспорту перевезено 478 тис.т вантажів, що становить 99,8% від обсягу січня–квітня 2016р.
У січні–квітні 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 272,2 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 32,7 млн. пасажирів, що становить, відповідно, 105,8% та 118% від обсягу січня–квітня 2016р.
Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 16,3 млн. пасажирів, що на 7,6% більше, ніж у січні–квітні 2016р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 6,8%.
Міським електротранспортом перевезено 16,4 млн. пасажирів, що на 30,7% більше, ніж у січні–квітні 2016р.

Головне управління статистики
у Чернігівській області

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

18 012 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>