СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ в січні 2017 року

Немає коментарів 122 Перегляди

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

в січні 2017 року

 

НАСЕЛЕННЯ

 

          Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 січня 2017 р. становила 1033,4 тис. осіб. Упродовж 2016 р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 11563 особи.

          Порівняно з 2015 р. обсяг природного скорочення зменшився на 124 особи.

          Упродовж 2016 р. народилося 8506 малюків. Кількість померлих склала 19235 осіб.

 

РИНОК ПРАЦІ

 

          Кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2017 р. становила 13,8 тис. осіб. Допомогу з безробіття отримували 80,4 % осіб, які мали статус безробітного.

          Із загальної кількості безробітних більше половини (51%) становили жінки.

          Рівень зареєстрованого безробіттяв цілому в області порівняно з груднем 2016 р. збільшивсяй на кінець січня 2017 р. становив 2,2 % населення працездатного віку. Цей показник був вищим серед населення сільської місцевості (2,7%) порівняно з жителями міських поселень (2%).

          Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, упродовж січня 2017 р. збільшилася в 1,6 раза й на кінець місяця становила 1,2 тис.

          За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець січня 2017 р. спостерігався на працівників сфери торгівлі та послуг (25,1% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,3%).

          Навантаження зареєстрованих безробітних зменшилося й на кінець січня 2017 р. становило 11 осіб на одне вільне робоче місце (вакантну посаду).

          Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям упродовж січня 2017 р., становила 9,1 тис. осіб. Середній розмір допомоги з безробіття складав 1846 грн.

 

 

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 

          У 2016 р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно з 2015 р. зросла на 21,4% й становила 4002 грн.

          Серед більш оплачуваних були працівникидобувної промисловості й розроблення кар’єрів, виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, виробництва харчових продуктів, напоїві тютюнових виробів, сфери інформації та телекомунікацій, фінансової та страхової діяльності, зайняті увиготовленні виробів із деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності,постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де нарахування в 1,7–1,3 раза перевищили середній показник в області. Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників підприємств поштової та кур’єрської діяльності, виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин таустатковання був значно нижчим і не перевищував 57,2% середнього показника в області.

          Індекс реальної заробітної платиу 2016 р. порівняно з 2015 р. становив 107%.

          Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж 2016 р. зменшилася на 5,3 млн. грн (на 28,1%) та на 1 січня 2017 р. становила  13,7 млн. грн. Сума боргу складає 1,5% від фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2016 р.

          Борги працівникам економічно активних підприємств становили 7,5 млн. грн. Їхні розміри зменшилися впродовж 2016 р. на 3,7 млн. грн. (на 33,2%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості 4,6 млн. грн (61% загальної суми), будівництві – 1,3 млн. грн (17,7%), професійній, науковій та технічній діяльності – 0,7 млн. грн (9,7%). 

          Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, зменшилася впродовж 2016 р. в 1,6 разайна 1 січня 2017 р. становила 1,3 тис. осіб (0,7% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Більшість із них була в промисловості (53,1%).

          Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 5811 грн., що на 21% більше від середньої заробітної плати, нарахованої за грудень 2016 р.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

          Упродовж 2016 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 322,3 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях –219,9 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 102,4 тис. домогосподарств.

          Загальна сума призначених субсидій становила 241,8 млн. грн (у міських поселеннях – 171,8 млн. грн, у сільській місцевості –70 млн. грн).

          Середній розмір допомоги, призначеної одному домогосподарству в грудні, становив 1455,4 грн.

          Крім того, 48,2 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (у міськихпоселеннях – 8,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 40,1 тис.домогосподарств). Середній розмір субсидії цього виду, призначеної в грудні, становив 1629,2 грн на одне домогосподарство.

           У 2016р. населення області сплатило за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1052,3 млн. грн (114,3% нарахованих сум).

 

ПРАВОПОРУШЕННЯ

 

          За повідомленням прокуратури, у січні 2017 р. обліковано 1548 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 31,8% – тяжкі та особливо тяжкі.

          У загальній кількості злочинів 59,2% становили злочини проти власності, 12,8% – проти життя та здоров’я особи, 9,2% – у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 4,3% – у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,8% – проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,1% – проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 1,5% – злочини проти громадської безпеки, 1,4% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, стільки ж – проти громадського порядку та моральності та проти встановленого порядку несення військової служби, по 1,2% – злочини проти правосуддя та злочини проти довкілля, 0,6% – злочини у сфері господарської діяльності.

          Протягом січня 2017 р. обліковано очевидних умисних убивств та замахів на вбивство – 6, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 2.

          Кількість випадків крадіжок становила 752, шахрайства – 106, грабежів – 17, розбоїв – 2, хабарництва – 5.

          Кількість потерпілих від злочинів у січні 2017 р. становила 697 осіб, із числа яких 253 – жінки, 53 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 11 – неповнолітні у віці 14– 17 років та 3 – діти у віці до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (60,8%) – від крадіжок та грабежів, серед них 35,4% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждали 35 осіб.

          Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 23 особи, кожна третя – унаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; кожну п’яту було умисно вбито.

          Виявлено 37 осіб, які вчинили злочини, з них 6 жінок (16,2%). У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 16,2% раніше вже ставали на злочинний шлях (з ниху третини  незнята або непогашена судимість), 21,6% знаходилися в стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 54,1%, безробітних – 18,9%.

 

ЦІНИ І ТАРИФИ

 

          Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2017 р. в області, як і в Україні, становив 101,1%.

          Продукти харчування та безалкогольні напої зросли в ціні на 2,1%. Найбільше (на 21,6%) подорожчали овочі, на 7,2% – фрукти, на 6,5% – сметана, на 3,8% – молоко. Водночас яйця стали дешевшими на 4,8%.

          Водночас за рахунок сезонних розпродажів на 5,3% знизилися в ціні  одяг і взуття. Ціни у сфері транспорту підвищилися на 1,7%, у сферіохорони здоров’я – на 1,6%.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

           За підсумками січня 2017 р. порівняно із січнем 2016 р. індекс промислової продукції становив 90,7%. 

           У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва проти січня 2016р. склали 84%, а в переробній промисловості – 90,1%.

          На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції порівняно із січнем 2016р. зменшився на 21,4%. Спостерігалося зменшення випуску ковбасних виробів – на 7,7%, свіжого чи охолодженого м’яса великої рогатої худоби – на 10,9%, рідкого обробленого молока – на 12%, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 15,1%, борошна – на 16,6%, йогуртів та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків – на 21,9%, вершкового масла – на 35,8%. Водночас зросло виробництво оселедців солоних (у 2 рази), сирів сичужних та плавлених (на 17,1%), напоїв безалкогольних(на 4%), свіжого чи охолодженого м’яса свиней (на 2,3%).

          У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно із січнем 2016 р. індекс промислової продукції становив 122,3%. Більше вироблено взуття, вовняних тканин, постільної білизни.

          На підприємствах із виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності випуск промислової продукції склав 96,2%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 347,9%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 131,4%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 189,3%, у машинобудуванні – 105,2%.

          Серед окремих видів продукції більше вироблено інструментів ручних, верстатів для оброблення деревини, елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або штучного каменю,пожежних машин; менше – шпалер, деревини, уздовж розпиляної чи розколотої, вогнегасників.

          У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні 2017 р. порівняно із січнем 2016 р. промислове виробництво склало 98%.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

            Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва в січні 2017 р. в усіх категоріях господарств, за розрахунками, становив101% до січня 2016 р. У сільськогосподарських підприємствах він був 103,5%, а в господарствах населення – 97,5%.

          За розрахунками, на 1 лютого 2017 р. загальна кількість великої рогатої худоби налічувала 200,7 тис. голів (на 4,5% менше 1 лютого 2016р.), у т.ч. корів – 113,4 тис. (на 3,7% менше); свиней – 179,7 тис. (на 6,9% менше), овець і кіз – 31,8 тис. (на 1,2% менше), птиці свійської –3312,5 тис. голів (на 3,5% більше).

          У господарствах населення утримувалося 41,5% великої рогатої худоби (у т.ч. корів – 58,8%), 44,6% свиней, 89,6% овецьі кіз та 90,6% птиці від загальної чисельності в області.     

          Господарствами всіх категорій у січні 2017 р. реалізовані на забій 4,9 тис. т. сільськогосподарських тварин у живій масі, що на 14% більше, ніж у січні 2016 р., вироблені 31 тис.тмолока (на 2,3% більше) та 14,1 млн. шт яєць (на 1,4% більше).

          Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 57,1%,  молока – 42,9%, яєць – 68,8%.

          На 1 лютого 2017 р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку зернових культур, були в наявності 1557,3 тис. т зерна (в 1,7 раза більше проти 1 лютого 2016 р.), у т.ч. 186,5 тис. т пшениці, 47,5 тис. т ячменю, 1245,1 тис. т кукурудзи, 26,7 тис. т жита. Насіння соняшнику зберігалося 151,6 тис. т (у 2,2 раза більше, ніж рік тому).

 


 

БУДІВНИЦТВО

 

          У січні 2017 р. підприємства області виконали будівельних робіт  на суму 32,1 млн. грн. Індекс будівельної продукціїв січні 2017р. становив 140,7% проти січня 2016 р. Будівництво будівель збільшилося в 1,5 раза, у т.ч. нежитлових будівель – у 4,5 раза. Проте будівництво житлових будівель зменшилося на 11,6%. Будівництвоінженерних спорудзросло на 0,6%.

          Нове будівництво, реконструкція, розширення та технічне переоснащення склали 83,4% від загального обсягу виконаних будівельних робіт,капітальний і поточний ремонти – 4,3% та 12,3% відповідно.

          У 2016 р. за рахунок будівництва нових житлових будинків та розширення існуючого житлового фонду в області прийнято в експлуатацію 314 житлових будівель загальною площею 106 тис.м2.

          У міських поселеннях побудовано 82 тис. м2, що на 44,2% менше рівня 2015р., у сільській місцевості – 24 тис. м2 (менше на 44,8%).

          Частка прийнятого житла в м. Чернігові склала 58,4%, Чернігівському районі – 12%, Козелецькому – 6,3%.

          В області введено 1222 квартири, середній розмір яких складає 79,9 м2. У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 1041 квартиру (середній розмір – 74,2 м2), у сільській місцевості – 181 (112,6 м2).

          З початку року прийнято в експлуатацію дошкільні навчальні заклади на 119 місць, поліклініки на 186 відвідувань за зміну.

          Також в області прийнято в експлуатацію потужності з оброблення молока рідкого і вершків  на 125,5 т, бари на 102 посадочні місця, магазини та павільйони торговою площею 4937 м2 та 331 м2 відповідно, їдальні, кафе, закусочні на 383 посадочні місця, станцію технічного обслуговування автомобілів на 1 тис. обслуговуючих місць, місцеві трубопроводи для транспортування газу протяжністю 36,5 км, місцеві водопровідні мережі – 33,51 км, місцеві теплові мережі на 5,41 Гкал/год.

          Для потреб сільського господарства збудовано приміщення для утримання великої рогатої худоби на 500скотомісць, зерноочисно-сушильні пункти – на 215 тис.т.

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

        У 2016р. експорт товарів становив 426,8 млн. дол. США, імпорт – 472,7 млн. дол. США. Порівняно з 2015 р. експорт зменшився на 22,6%, імпорт збільшився на 24,4%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 45,9 млн. дол. США (у 2015 р. позитивне – 171,6 млн. дол.).

          Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами 129 країн світу (з них 28 країн ЄС).

          Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 124,6 млн. дол. США, або 29,2% від загального обсягу експорту товарів (у 2015 р. – 182,7 млн. дол. США, або 33,1%), та зменшився проти 2015 р. на 58,1 млн.дол., або на 31,8%.

          Серед країн ЄС найвагоміші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Польщі, Нідерландів, Іспанії, Італії та Франції.   Серед інших країн найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Єгипту, Білорусі, Туреччини, Грузії, Молдови, Азербайджану, Ірану, Ісламської Республіки та Китаю.  

          Порівняно з 2015 р. збільшився експорт товарів до Грузії (на 39,4%), Білорусі (на 10,5%), Китаю (на 6,8%), Румунії (на 1,2%); зменшився – до Нідерландів (у 2,2 раза), Іспанії (на 45,1%), Італії (на 40,5%), Єгипту  (на 37,8%), Туреччини (на 23,3%), Польщі (на 22,5%), Ірану, Ісламської Республіки (на 16,2%), Молдови(на 13,3%), Російської Федерації (на 8,1%), Азербайджану (на 1,5%).

          У загальному обсязі експорту товарів порівняно з 2015 р. збільшилася частка  готових харчових продуктів, насіння і плодів олійних рослин, паперу та картону, деревини та виробів із неї, взуття, текстильних матеріалів та текстильних виробів, молока та молочних продуктів. Натомість зменшилася частка зернових культур.

          Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 183,1 млн. дол. США, або 38,7% загального обсягу (у 2015 р. – 148,1 млн. дол., або 39%), та збільшився проти 2015 р. на 35 млн. дол., або на 23,6%.

          Найвагоміші імпортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися з Німеччини, Італії, Великої Британії, Польщі та Нідерландів.

          Серед інших країн світу найбільші імпортні надходження були з Білорусі, Російської Федерації, Бразілії, Китаю, Туреччини та Індії. Порівняно з 2015 р. збільшилися поставки з Туреччини (в 1,7 раза), Німеччини (на 35,3%), Нідерландів (на 34,8%), Італії (на27%), Бразілії(на23,5%), Великої Британії (на23,1%), Білорусі (на16,6%), Китаю (на15,6%), Російської Федерації (на11,5%), Індії (на0,5%), Польщі (на0,4%).

          У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка готових харчових продуктів, засобів наземного транспорту, крім залізничного, продукції хімічної та пов’язаних із нею галузей промисловості, котлів, машин. Зменшилася частка мінеральних продуктів, полімерних матеріалів,  пластмас та виробів з них, текстильних матеріалів та текстильних виробів, паперу та картону, недорогоцінних металів та виробів із них.

          Обсяги експорту та імпорту послуг у 2016 р. становили, відповідно, 19,6 млн. дол. США та 7,9 млн. дол. США. Проти 2015 р. експорт збільшився на 13,7%, імпорт зменшивсяна 44,6%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 11,7 млн. дол. США (у 2015р. також позитивне – 2,9 млн. дол.).

          Зовнішньоторговельні операції послугами підприємства та організації області здійснювали з партнерами 83 країн світу (зних 27 країн ЄС).

          Експорт послуг країнам Європейського Союзу становив 14,2 млн. дол. США та збільшився проти 2015 р. на 29,3%.

          Найбільші обсяги експорту послуг серед країн ЄС надавалися Румунії, Німеччині, Нідерландам, Італії, Латвії, Литві та Франції.

          Серед інших країн світу найбільше послуг надано Канаді, США, Російській Федерації та Сейшельским Островам.

           Імпорт послуг із країн Європейського Союзу становив 6,4 млн. дол. США та зменшився проти 2015 р. на 48%.

          Найбільші обсяги імпорту серед країн ЄС були одержані від Великої Британії, Польщі, Румунії, Німеччини та Нідерландів; серед інших країн світу – з Туреччини, Російської Федерації та Білорусі.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 

          Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні 2017 р. становив 1079,7 млн. грн, що на 2,4% більше обсягу січня 2016 р.

          Роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2017 р. становив 703,4 млн. грн, що в порівнянних цінах на 2,1% більше обсягу січня 2016 р.

 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

 

          У січні – грудні 2016 р. підприємства та організації області за рахунок усіх джерел фінансування освоїли 4979,1 млн. грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 32,5% більше обсягу капітальних інвестицій у січні – грудні 2015 р.

          Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,6% загального обсягу) спрямовано в матеріальні активи.

          Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 78,8% інвестицій. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 11% капітальних інвестицій,кредити банків та інші позики становили 5,7%, кошти населення на будівництво житла – 4,1%.

          У структурі капітальних інвестицій за видами економічної діяльності в січні–грудні 2016 р. переважало сільське, лісове та рибне господарство – 41,5% загального обсягу, на промисловість припадало 32%, на будівництво – 9,7%.

          Частка освоєних капітальних інвестицій підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів склала 2,4%, підприємствами транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності –1,9%.

          Капітальні інвестиції в житлове будівництво становили 460,9 млн. грн (9,3% від загального обсягу), що склало 60,3% рівнясічня – грудня 2015р.

 

ТРАНСПОРТ

 

          У січні 2017 р. вантажооборот підприємств автомобільного транспорту становив 43,3 млн.т. км, або 147,3% від обсягу січня 2016 р. Підприємствами автомобільного транспорту перевезено 90,2 тис.т вантажів, що становить 109,9% від обсягу січня 2016 р.

          У січні 2017 р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 66,2 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 7,8 млн. пасажирів, що становить, відповідно, 104,7% та 119,6% від обсягу січня 2016 р.

          Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 4 млн. пасажирів, що на 8,1% більше, ніж у січні 2016 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичнихосіб-підприємців зменшилися на 8,7%.

          Міським електротранспортом перевезено 3,8 млн. пасажирів, що на 34,6% більше, ніж у січні 2016 р.

 

 

 

 

 

Головне управління статистики

у Чернігівській області

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

20 971 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>