СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ в січні–листопаді 2018 року

Немає коментарів 77 Перегляди

НАСЕЛЕННЯ

       Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 листопада 2018р. становила 1008,6 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2018р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 11436 осіб.

        Порівняно із січнем–жовтнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 712 осіб.

     Упродовж січня–жовтня 2018р. народилося 5865 малюків. Кількість померлих склала 15961 особу.

РИНОК ПРАЦІ

   За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада 2018р. становила 10,7 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 80,2%.

      Більше половини (61,4%) від загальної кількості безробітних становили жінки.

     Рівень зареєстрованого безробіття в цілому в області на кінець листопада 2018р. становив 1,8% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 2,1%, у міських поселеннях – 1,6%.

      Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям упродовж листопада 2018р., становила 8,1 тис. осіб. Середній розмір допомоги з безробіття складав 2564 грн, що дорівнює 68,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

    Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, упродовж листопада 2018р. зменшилася на 28,7% й на кінець місяця становила 1,3 тис.

       За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець листопада 2018р. спостерігалася серед кваліфікованих робітників з інструментом (21% від загальної кількості заявлених вакансій), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (16,8%),    а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,3%), технічних службовців (3,6%).

    Навантаження зареєстрованих безробітних збільшилося й на кінець листопада 2018р. становило 8 осіб на одну вакансію.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

   У січні–жовтні 2018р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–жовтнем 2017р. зросла на 24,8% й становила 6872 грн.

    До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, фінансова та страхова діяльність, а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виготовлення виробів із деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області в 1,7–1,3 раза.

   Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у сфері творчості, мистецтва та розваг, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажі машин і устатковання, у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення й не перевищував 69,9% середнього показника в області.

     Індекс реальної заробітної плати в січні–жовтні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 112%.

    Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня–жовтня 2018р. зросла на 7,8 млн.грн (в 1,8 раза) та на 1 листопада 2018р. становила 17,8 млн.грн, що дорівнює 1,3% від фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2018р.

    Борги працівникам економічно активних підприємств становили 12,3 млн.грн. Їхні розміри збільшилися впродовж січня–жовтня 2018р. на 6,3 млн.грн (у 2,1 раза). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 5,7 млн.грн (45,9% загальної суми).

       Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 листопада 2018р. становила 1,2 тис. осіб (0,7% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

      Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 9947 грн, що на 34,1% більше від середньої заробітної плати, нарахованої за жовтень 2018р.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

     У січні–жовтні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 175,3 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 114,5 тис., у сільській місцевості – 60,8 тис.

    Сума призначених субсидій у січні–жовтні 2018р. становила 35,1 млн.грн, з неї в міських поселеннях – 28,8 млн.грн, у сільській місцевості – 6,3 млн.грн.

      Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство  в жовтні 2018р. становив 177,8 грн (у жовтні 2017р. – 182,8 грн).

     Крім того, у січні–жовтні 2018р. 35,9 тис. домогосподарств області було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 6,1 тис., у сільській місцевості – 29,8 тис.

     Середній розмір призначеної в жовтні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2882,4 грн (у жовтні 2017р. – 2833,1 грн).

    У січні–жовтні 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 98,7 млн.грн.

    У січні–жовтні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 1401,9 млн.грн, що становить 80,7% нарахованих за цей період сум. За постачання електричної енергії сплачено 550,7 млн.грн.

   На кінець жовтня 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 398,4 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 131,1 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 42,2 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 30,5 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 8,1 млн.грн, за постачання електричної енергії – 65,6 млн.грн.

ПРАВОПОРУШЕННЯ

   За повідомленням прокуратури, у січні–листопаді 2018р. обліковано 14166 кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 29,9% – тяжкі та особливо тяжкі.

    Протягом січня–листопада 2018р. обліковано очевидних умисних убивств (та замахів) – 48, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 51, зґвалтувань (та замахів) – 9.

     Кількість випадків крадіжок становила 6558, шахрайств – 1014, грабежів – 211, розбоїв – 36, хабарництва – 60.

      У загальній кількості злочинів 58,6% становили злочини проти власності, 13,6% – проти життя та здоров’я особи, 4,2% – проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 4,1% – у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення.

    Правоохоронними органами за цей період виявлено 24 особи, які скоїли злочин у складі 7 організованих груп.

      Кількість потерпілих від злочинів у січні–листопаді 2018р. становила 7415 осіб, із числа яких 2777 – жінки, 525 – особи похилого віку та з інвалідністю 1 і 2 груп, 75 – неповнолітні та 47 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (61,6%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 36,3% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 306 осіб.

    Усього внаслідок злочинних діянь загинули 133 особи. Із загального числа загиблих 27,8%  умисно вбито, 33,8% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами, та 12% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

   Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 2676, з них жінки – 329 (12,3%). У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 26,7% раніше вже ставали на злочинний шлях (з них 73,1% мали незняту або непогашену судимість), 15,2% знаходилися в стані алкогольного сп’яніння, 5,6% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали й не навчалися, становила 65,3%, безробітних – 7,1%.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

     Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–листопаді 2018р. в області становив 109%, в Україні – 108,9%.

     На продовольчому ринку області найбільше (на 20,1%) подорожчав хліб, на 11,5–16% – масло, риба та продукти з риби, кисломолочна продукція, макаронні вироби та борошно; на 3–8,8% – молоко, овочі, сири, безалкогольні напої, м’ясо та м’ясопродукти. Водночас сало знизилося в ціні на 13,6%, яйця – на 12,5%, фрукти – на 11,3%, цукор – на 8,5%.

      Тютюнові вироби зросли в ціні на 26,4%, алкогольні напої – на 9%.

    Природний газ подорожчав на 22,9%, ціни (тарифи) на утримання будинків та прибудинкових територій збільшилися на 14,8%, каналізацію – на 13,3%, на холодну воду – зменшилися на 6,4%.

    Поштові послуги стали дорожчими майже в 1,8 раза, місцевий телефонний зв’язок – на 21,7%, мобільний зв’язок – на 20,3%, Інтернет – на 11,2%.

     Транспортні послуги зросли в ціні на 19,4%, паливо та мастила – на 18,8%.

     Послуги у сфері освіти подорожчали на 15%, у сфері охорони здоров’я – на 8,8%.

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

   Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств, банків, бюджетних установ) за січень–вересень 2018р. становив 1044,1 млн.грн прибутку (за відповідний період попереднього року цей показник був позитивний і становив 624,1 млн.грн прибутку).  

    Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 73,7%, отримано 1438 млн.грн прибутку, що на 36% більше, ніж за січень–вересень 2017р.

     Частка збиткових підприємств порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилася на 1,5 в.п. і становила 26,3%. Ними допущено 393,9 млн.грн збитків, що на 9,2% менше, ніж за січень–вересень 2017р. Найбільше збиткових підприємств спостерігалось у таких видах економічної діяльності: мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (66,7%); транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (43,7%); будівництво (40%).

 ПРОМИСЛОВІСТЬ

     У січні–листопаді 2018р. порівняно із січнем–листопадом 2017р. індекс промислової продукції становив 98,6%. 

    У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 103%, у переробній промисловості – 96,7%.

    На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції порівняно із січнем–листопадом 2017р. склав 94,5%. Зменшилося виробництво сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочного сиру) – на 0,3%, сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру) – на 5,9%, яловичини і телятини, свіжих чи охолоджених — туш, напівтуш, четвертин необвалених – на 7,8%, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 8,2%, молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів – на 9,1%, олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) – на 9,3%, свинини свіжої чи охолодженої — туш, напівтуш (уключаючи оброблених сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання) – на 22,1%, виробів ковбасних та подібних продуктів із м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових) – на 24,2%.

     Водночас зросло виробництво борошна з культур зернових інших (крім борошна пшеничного чи пшенично-житнього) – на 29,9%, йогурту рідкого та сквашеного молока ароматизованих (молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів, ароматизованих або з доданням фруктів, горіхів або какао) – на 28%, молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л – на 16%, борошна пшеничного чи пшенично-житнього – на 9,1%, вод із додаванням цукру і речовин підсолоджувальних чи ароматизуючих інших, тобто напоїв безалкогольних типу лимонаду, оранжаду (уключаючи мінеральні й газовані) – на 5,1%.

     У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції порівняно із січнем–листопадом 2017р. склав 96,5%, на підприємствах із виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 112,8%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 99,6%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 88,4%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 118,4%, у машинобудуванні – 82,2%.

      У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–листопаді 2018р. порівняно з відповідним періодом минулого року промислове виробництво склало 103,3%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

    Індекс сільськогосподарської продукції в січні–листопаді 2018р. за розрахунками, становив 118% до січня–листопада 2017р. У сільськогос-подарських підприємствах він був 127,3%, а в господарствах населення – 101%.

   Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва за січень–листопад 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 123,8%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 132,4%, господарствах населення – 103,4%.

   Станом на 1 грудня 2018 року всіма категоріями господарств посіяно 224,6 тис.га (88,6% до попереднього року) культур озимих на зерно та зелений корм, у тому числі сільськогосподарськими підприємствами – 200,6 тис.га (86,9%), господарствами населення – 24 тис.га (105%). Посіви на зерно становили 99,4% всіх озимих.

   У структурі культур озимих на зерно 90,1% посівів займає пшениця, 8,8% – жито, 0,9% – тритикале, 0,2% – ячмінь.

    Посівна площа ріпаку озимого у всіх категоріях господарств складає 31,6 тис. га (82,2% до відповідної дати попереднього року).

     Індекс виробництва продукції тваринництва за січень-листопад 2018р. до січня-листопада 2017р. становив 98,3%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 100,4%, господарствах населення – 96,5%.

      За розрахунками, на 1 грудня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби налічувала 189,5 тис. голів (на 3,3% менше 1 грудня 2017р.), у т.ч. корів – 104,8 тис. (на 4,9% менше); свиней – 169,2 тис. (на 0,1% більше), овець і кіз – 35,9 тис. (на 12,7% менше), птиці всіх видів –  4053,9 тис. голів (на 5,3% більше).

     У господарствах населення утримувалося 43,7% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 56,6%; 43,6% – свиней, 93% – овець і кіз та 94,2% птиці свійської.

    Господарствами всіх категорій у січні–листопаді 2018р. реалізовані на забій 44,3 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 3,1% менше, ніж у січні–листопаді 2017р., вироблені 499,8 тис.т молока (на 1,4% менше) та     282 млн.шт яєць (на 3,9% більше).

    Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 45,1%, молока – 54,7%, яєць – 84,1%.

    На 1 грудня 2018р. в сільськогосподарських підприємствах та підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку зернових культур, були в наявності 2445,1 тис.т зерна (на 14,1% більше проти 1 грудня 2017р.), у т.ч. 2160,7 тис.т кукурудзи, 166,7 тис.т пшениці, 52,3 тис.т ячменю, 21,1 тис.т жита. Насіння соняшнику зберігалося 169,3 тис.т (на 9,9% менше, ніж рік тому).

БУДІВНИЦТВО

      У січні–листопаді 2018р. підприємства області виконали будівельні  роботи на суму 963,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–листопаді 2018р. порівняно із січнем–листопадом 2017р. становив 105,6%.

    Будівництво будівель збільшилося на 11,9%, у т.ч. нежитлових будівель – на 12,4%, житлових будівель – на 11%. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 9,4%.

    Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 70,2% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 20,7% та 9,1% відповідно.

               ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

     У січні–жовтні 2018р. експорт товарів становив 601 млн.дол. США, імпорт – 418,4 млн.дол. Порівняно із січнем–жовтнем 2017р. експорт збільшився на 26,5% (на 125,7 млн.дол.), імпорт – на 13,3% (на 49,2 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 182,6 млн.дол. (у січні–жовтні 2017р. також позитивне – 106,1 млн.дол.).

    У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–жовтнем 2017р. збільшилася частка зернових культур, деревини й виробів із деревини. Натомість зменшилася частка насіння і плодів олійних рослин, паперу та картону, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, жирів та олій тваринного або рослинного походження, текстильних матеріалів та текстильних виробів, готових харчових продуктів, взуття.

     Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 223,6 млн.дол., або 37,2% від загального обсягу експорту (у січні–жовтні 2017р. – 156,1 млн.дол., або 32,9%), та збільшився порівняно із січнем–жовтнем 2017р. на 67,5 млн.дол., або на 43,2%.

     Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Нідерландів, Іспанії, Румунії, Італії, Німеччини, Польщі.

    Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Білорусі, Єгипту, Туреччини, Грузії, Китаю, Молдови, Республіки, Азербайджану, Ірану, Ісламської Республіки.

   Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю в 3,8 раза, Ірану, Ісламської Республіки – у 2,5 раза, Іспанії – у 2,1 раза, Нідерландів та Німеччини – в 1,7 раза до кожної, Єгипту – в 1,6 раза, Грузії – на 45,8%, Білорусі – на 34,2%, Італії – на 31,6%, Румунії – на 26%, Азербайджану – на 14,6%, Молдови, Республіки – на 9%, Російської Федерації – на 0,9%; зменшився до Польщі – на 4,9% та Туреччини – на 11,1%.

   У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, мінеральних продуктів, засобів наземного транспорту, крім залізничного, шкур необроблених, шкіри вичиненої, недорогоцінних металів та виробів із них. Зменшилася частка готових харчових продуктів, текстильних матеріалів та текстильних виробів, полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, паперу та картону.

     Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 191 млн.дол., або 45,7% загального обсягу (у січні–жовтні 2017р. – відповідно 146,1 млн.дол. та 39,6%), та збільшився проти відповідного періоду 2017р. на 44,9 млн.дол., або на 30,8%.

    Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Італії, Литви, Польщі, Великої Британії, Нідерландів, Австрії.

    Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Російської Федерації, Китаю, США, Бразилії.

   Порівняно із січнем–жовтнем 2017р. імпорт товарів збільшився з Литви в 1,9 раза, Німеччини – на 49,7%, США – на 35,4%, Великої Британії – на 29,1%, Білорусі – на 28,1%, Італії – на 20,9%, Австрії – на 14,2%, Польщі – на 10,2%, Нідерландів – на 1,5%; зменшився з Російської Федерації – на 3,1%, Китаю – на 4,8%, Бразилії – на 13,9%.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

   Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–листопаді 2018р. становив 16139,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 4,1% більше від обсягу січня–листопада 2017р.

      Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) з початку року становив 10280,6 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти січня–листопада 2017р. на 2,6%.

 ТРАНСПОРТ

      У січні–листопаді 2018р. вантажооборот підприємств автомобіль-ного транспорту становив 903,5 млн.ткм, або 114,5% від обсягу січня–листопада 2017р. Підприємствами автомобільного транспорту перевезено 1338,9 тис.т вантажів, що становить 104,5% від обсягу січня–листопада 2017р.

   У січні–листопаді 2018р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 677,1 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 75,6 млн пасажирів, що становить, відповідно, 94,8% та 90,4% від обсягу січня–листопада 2017р.

   Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 37,3 млн пасажирів, що становить 91,1% рівня січня–листопада 2017р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців становили 14,5 млн пасажирів (86% рівня січня–листопада 2017р.).

    Міським електротранспортом перевезено 38,3 млн пасажирів, що становить 89,8% рівня січня–листопада 2017р.

     Послугами річкового транспорту в січні–листопаді 2018р. скористалися 18,9 тис. пасажирів, що на 10,5% більше, ніж у січні–листопаді 2017р.

Статистичний бюлетень на 34 арк. (відкривати за посиланням)

Головне управління статистики

у Чернігівській області

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

20 971 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>