СХВАЛЕНО                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження  в.о.голови                                                                  рішення другої сесії

районної державної адміністрації                                  районної ради сьомого скликання

10 грудня  2015р. № 445                                                                          29 грудня  2015 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільова соціальна програма

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Козелецькому районі

на 2016-2018 роки

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ, НА РОЗВ′ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

        Питання протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу є одним із пріоритетних напрямів регіональної політики у сфері охорони здоров’я і соціального розвитку. На сьогодні епідемічна ситуація характеризується високим рівнем поширення ВІЛ-інфекції серед представників різних груп населення, насамперед осіб, які належать до групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, переважним ураженням осіб працездатного віку, нерівномірним поширенням та зміною основного шляху передачі ВІЛ з парентерального на статевий. Епідемія ВІЛ-інфекції є чинником негативного впливу на працездатне населення  та призводить до негативних соціально-економічних наслідків.

         Станом на 01.01.2015 р. в районі під диспансерним обліком перебуває 147 ВІЛ інфікованих осіб, з них 11 дітей народжених ВІЛ інфікованими жінками ( 2 дитини з підтвердженим ВІЛ-статусом). Поширеність ВІЛ інфекції в Козелецькому районі склала в 2014 р. – 306,4 на 100 тис.населення, по області 302,6 на 100 тис.населення. У 29 осіб, які живуть з ВІЛ хвороба досягла кінцевої стадії – СНІДу (поширеність 60,4 на 100 тис.населення, по області – 61,4 на 100 тис.населення).

         Лише за 2014 р. під медичний нагляд взято 33 особи, з них 5 дітей народжених ВІЛ інфікованими жінками. Для наближення медичної допомоги хворим на СНІД та ВІЛ- інфікованим в районі функціонує кабінет «Довіра». З квітня 2014 р. 53 особи мають змогу отримувати антиретровірусну терапію в кабінеті «Довіра».

          Кількість зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції щороку збільшується, при цьому рівень доступу до послуг з лікування, особливо серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, є низьким, а отже, рівень смертності від СНІДу залишається високим.

 

2.МЕТА ПРОГРАМИ

         Метою Програми є зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, медичної допомоги, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров’я.

 

 3. ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

 

       Розв´язання проблеми передбачає створення системи безперервного надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров’я шляхом:

      — оптимізації системи надання медичної допомоги і соціальних послуг, забезпечення професійної підготовки кадрів (сімейних лікарів, працівників установ і закладів, які надають послуги представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх партнерам, людям, які живуть з ВІЛ);

       — дотримання прав людей, які живуть з ВІЛ;

        — забезпечення доступу населення до послуг з консультування, тестування на ВІЛ-інфекцію та проведення її діагностики;

        — дотримання прав медичних працівників на здорові і безпечні умови праці;

         — забезпечення в рамках виконання Програми пріоритетності охоплення лікуванням, доглядом і підтримкою людей, які живуть з ВІЛ, та їх оточення;

         — підвищення ефективності профілактичних заходів стосовно представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ з метою зниження темпів поширення ВІЛ-інфекції;

         — формування толерантного ставлення населення до людей, які живуть з ВІЛ, з метою подолання їх дискримінації;

          — застосування гендерно орієнтованого підходу під час планування та здійснення заходів у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;

          — забезпечення взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади під час реалізації державної політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;

          — залучення громадських об’єднань до надання представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і людям, які живуть з ВІЛ, послуг з профілактики, лікування, догляду та підтримки;

          — розроблення та здійснення заходів щодо продовження виконання ефективних програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, в тому числі тих, що виконуються за рахунок благодійних внесків;

           — запровадження постійного соціального діалогу у сфері трудових відносин між органами виконавчої влади, роботодавцями і профспілками щодо людей, які живуть з ВІЛ, та хворих на СНІД (запобігання дискримінації, формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та дотримання їх прав, безпечних щодо інфікування ВІЛ умов праці).

 

4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

       Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься за рахунок асигнувань районного бюджету, які передбачаються у кошторисах відповідальних виконавців Програми, коштів державного бюджету, обласного бюджету, гранту Глобального фонду, а також інших джерел не заборонених законодавством.

        Обсяг фінансування Програми за рахунок коштів обласного бюджету визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді.

       Орієнтовний обсяг фінансування Програми складає 107800 грн та може корегуватися під час її виконання.

Ресурсне забезпечення Цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2018 роки у Козелецькому районі наведено у додатку 1.

 

5. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ, ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

      Перелік завдань і заходів з виконання Програми наведено у додатку 2.

      Виконання Програми дасть змогу:

      — значно зменшити кількість нових випадків інфікування ВІЛ серед населення з поступовим унеможливленням інфікування;

      — зменшити на 50 відсотків ризик інфікування ВІЛ медичних працівників під час надання медичної допомоги пацієнтам (не допускати випадків інфікування ВІЛ медичними працівниками);

     — зменшити на 50 відсотків кількість нових випадків інфікування ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику;

     — зменшити до 1 відсотка кількість випадків інфікування внаслідок передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;

      — забезпечити доступ представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до участі у профілактичних програмах;

    — охопити 100 відсотків учнів та студентів програмами щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та формування здорового способу життя;

     — забезпечити людей, які живуть з ВІЛ та перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я, медичною допомогою та соціальними послугами з догляду та підтримки;

     — забезпечити доступ до безперервного лікування препаратами антиретровірусної терапії людей, які живуть з ВІЛ, та хворих на СНІД, які цього потребують;

     — зменшити на 50 відсотків смертність від туберкульозу серед хворих з поєднаною інфекцією ВІЛ/туберкульоз;

     — сформувати у населення толерантне ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і знизити рівень їх дискримінації.

      Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

      Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів виконавцями, зазначеними у цій Програмі.

     Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснює  Козелецька центральна районна лікарня.

     Відповідальний виконавець Програми до 1 лютого щороку готує та подає районній державній адміністрації та постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я  узагальнену інформацію про стан ії виконання.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

11 471 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>